Om Menstad skolekorps

Menstad Skolekorps ble stiftet 29. april 1960, og er et av skolekorpsene i Grenland med en lang og stolt historie. Korpset har vært et fast bilde ved alle offentlige arrangementer og høytidsdager både i nærmiljøet og sentralt.

Korpset rekrutterer elever fra Buer barneskole, Bølehøgda barneskole, Menstad ungdomsskole og videregående skoler i Skien og Porsgrunn

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Region Sør. Vi har som formål å fremme interesse for og utøve musikk blant barn og unge i alderen 8 til 19 år. Vi ønsker å medvirke til utvikling av en sunn interesse og godt vennskap i et hyggelig og trygt nærmiljø. Vi mener at det viktigste er at musikantene trives, og at de gjennom et godt miljø og spilleglede etterhvert mestrer instrumentet sitt. Her sitter ingen på reservebenken! Og hobbyen kan de ha glede av resten av livet.
Korpset er et janitsjarkorps, noe som betyr at vi har treblås-, messing- og slagverkinstrumenter. Vi lar de kommende musikanter få velge instrument så langt det lar seg gjøre i forhold til ledige instrumenter og behov i korpset.

Ved å begynne å spille i korps får alle musikantene et instrument og en personlig instruktør som er ansvarlig for opplæringen. Dette foregår ved at musikantene får enetime 1 gang pr. uke. I tillegg får de etterhvert samspill i et aspirantkorps, før de blir tatt opp i hovedkorpset. Dette for at de gradvis skal lære seg sitt instrument.

Korpset har øvelser på Menstad ungdomsskole (musikkrommet). Musikantene deltar på diverse opptredener, seminarer og festivaler.  

Korpset har ansvar for 17. mai-arrangementet på Menstad ungdomsskole. 
Dirigent for hovedkorpset, juniorene og aspirantene er Nikolay Tanchev. Dirigenten er musikalsk ansvarlig for korpset. Dirigenten har ansvaret for  

  • musikkvalg, instruksjon
  • ledelse av fellesøvelser både for hovedkorps, juniorer og aspiranter
  • deltar på alle korpsets arrangementer og turer
  • konserter og opptredener korpset deltar på
Korpsets leder er Bo Lilledal Andersen

Menstad Skolekorps har siden høsten 2005 blitt drevet av et arbeidende styre. Det vil si at alle i gruppa tar ansvar og utfyller hverandre i driften av korpset og at det blir avholdt jevnlige styremøter.
Uniformsreglement

uniformsreglermsk2019.pdf

Last ned
Vedtekter

vedtekter.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS